Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.9867 – Allianz/BBVA Allianz Seguros y Reaseguros) Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES) 2020/C 243/09