Informationsmeddelande – Offentligt samråd – Geografiska beteckningar från Moldavien