Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1204 van de Commissie van 5 juli 2017 houdende rectificatie van de Slowaakse versie van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2403 tot vaststelling van gemeenschappelijke richtsnoeren betreffende normen en technieken om te waarborgen dat onbruikbaar gemaakte vuurwapens voorgoed onbruikbaar zijn (Voor de EER relevante tekst. )$