Skriftlig fråga E-011978/11 Nuno Teixeira (PPE) till kommissionen. Övergångsordning från mellankategorin till kategorin för konkurrens och sysselsättning inom den nya ramen för sammanhållningspolitiken för 2014–2020