Решение на Съда (пети състав) от 19 юни 2003 г. # Кралство Испания срещу Комисия на Европейските общности. # ФЕОГА - Клиринг на годишни счетоводни сметки. # Дело C-329/00. Испания/Комисия TITJUR