Spanien mot kommissionen TITJUR Domstolens dom (femte avdelningen) den 19 juni 2003. # Konungariket Spanien mot Europeiska kommissionen. # EUGFJ - Avslut av räkenskaper - Räkenskapsåren 1996 och 1997 - Utjämningsstöd till bananproducenter. # Mål C-329/00.