Yttrande på eget initiativ från Regionkommittén om ”De lokala och regionala myndigheternas roll i genomförandet av hälsostrategin för perioden 2008–2013”