Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.9259 – Investindustrial/Natra) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES.)