Zaak C-113/11: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale di Ragusa (Italië) op 7 maart 2011 — Strafzaak tegen Mohamed Ali Cherni