Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2016/1124 tal-24 ta' Ġunju 2016 dwar il-pożizzjoni li għandha tittieħed mill-Istati Membri f'isem l-Unjoni Ewropea fil-Kummissjoni Permanenti tal-Eurocontrol fir-rigward tad-deċiżjonijiet li għandhom jiġu adottati dwar servizzi ċentralizzati