Padomes Lēmums (ES) 2016/1124 (2016. gada 24. jūnijs) par nostāju, kas dalībvalstīm Eiropas Savienības vārdā jāieņem Eirokontroles Pastāvīgajā komisijā attiecībā uz lēmumiem, kuri jāpieņem par centralizētajiem pakalpojumiem