2016 m. birželio 24 d. Tarybos sprendimas (ES) 2016/1124 dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu valstybės narės turi laikytis Eurokontrolės nuolatinėje komisijoje dėl priimamų sprendimų dėl centralizuotų paslaugų