Rådets afgørelse (EU) 2016/1124 af 24. juni 2016 om den holdning, der skal indtages af medlemsstaterne på vegne af Den Europæiske Union i Eurocontrols Permanente Kommission til de beslutninger om centraliserede tjenester, der skal vedtages