Mål T-52/12: Tribunalens dom av den 16 juli 2014 – Grekland mot Kommissionen (Statligt stöd — Ersättning som betalades ut under 2008 och 2009 av den grekiska organisationen för jordbruksförsäkringar (ELGA) — Beslut i vilket stödet förklaras oförenligt med den inre marknaden och i vilket det förordnas om att stödet ska återkrävas — Begreppet statligt stöd — Artikel 107.3 b och c FEUF — Riktlinjer beträffande statliga stöd inom jordbrukssektorn)