ES kovos su terorizmu politika. Svarbiausi laimėjimai ir ateities uždaviniai 2011 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl ES kovos su terorizmu politikos: svarbiausi laimėjimai ir ateities uždaviniai (2010/2311(INI))