Izvještaj o prihodima i rashodima Zajedničkog poduzeća SESAR (SESAR 2020.) za financijsku godinu 2017.