Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/177 z 31. januára 2017 o súlade spoločného návrhu na zriadenie tzv. „jantárového“ koridoru železničnej nákladnej dopravy s článkom 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 913/2010 [oznámené pod číslom C(2017) 141]$