Informationsmeddelande om specifikationer för märkning av plastprodukter för engångsbruk 2021/C 89/05