Skuldindrivning inom EU görs lättare när flera EU-länder berörs