Kommissionens förordning (EEG) nr 3439/83 av den 5 december 1983 om särskilda villkor för export av vissa ostar till Australien