Vispārējās tiesas spriedums (piektā palāta), 2020. gada 5. oktobris$