Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/124 av den 15 januari 2018 om godkännande av en annan ändring än en mindre ändring av produktspecifikationen för ett namn som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (”Pane di Matera” (SGB))$