Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/124 tal-15 ta' Jannar 2018 li japprova emenda mhux minuri fl-Ispeċifikazzjoni tal-Prodott ta' Denominazzjoni mniżżla fir-reġistru tad-Denominazzjonijiet ta' Oriġini Protetti u tal-Indikazzjonijiet Ġeografiċi Protetti (“Pane di Matera” (IĠP))$