Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.10257 — Clearlake/TA Associates/Infogix) Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem (Text s významem pro EHP) 2021/C 154/11