Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.10116 — ION/NN/bpfBOUW/IRP JV) (Text av betydelse för EES) 2021/C 66/03