Beslut om att avsluta det formella granskningsförfarandet på grund av att Eftastaten har återkallat sin anmälan av en stödåtgärd – 2014 års energiavtal och elöverföringsavtal med PCC Bakki Silicon hf.