Kommissionens förordning (EEG) nr 3511/83 av den 13 december 1983 om ändring av förordning (EEG) nr 1844/77 om beviljande genom anbud av särskilt stöd för skummjölkspulver avsett att användas som foder till andra djur än unga kalvar