Писмен въпрос E-007979/11 Burkhard Balz (PPE) до Комисията. Организация на пазара в сектора на захарта