Kohtuasi F-12/11: 13. veebruaril 2011 esitatud hagi — Hecq versus komisjon