Rådets direktiv 78/842/EEG av den 10 oktober 1978 om ändring för sjätte gången av direktiv 73/241/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kakao- och chokladvaror avsedda som livsmedel