Mål T-589/16: Tribunalens beslut av den 27 september 2018 – HS mot EIB (Personalmål — EIB:s anställda — Överförsel av pensionsrättigheter — Överfört belopp — Ansvar utanför kontraktsförhållanden — Administrativt förfarande — Förlikningsförfarande i EIB — Rimlig frist — Uppenbart att talan ska avvisas)