Ravimid – EMP EFTA riikide poolt 2019. aasta esimesel poolaastal antud müügilubade nimekiri 2020/C 123/07