Skriftlig fråga E-005911/11 Oreste Rossi (EFD) till kommissionen. Förekomst av giftiga tungmetaller i kosmetika