Mål C-778/18: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 15 oktober 2020 (begäran om förhandsavgörande från Conseil d‘État – Frankrike) – Association française des usagers de banques mot Ministre de l’Économie et des Finances (Begäran om förhandsavgörande – Konsumentskydd – Betaltjänster på den inre marknaden – Direktiv 2007/64/EG – Artikel 45 – Direktiv (EU) 2015/2366 – Artikel 55 – Uppsägning av ett ramavtal – Direktiv 2014/17/EU – Konsumentkreditavtal som avser bostadsfastighet – Artikel 12.1, 12.2 a och 12.3 – Kopplingsförbehåll – Paketförsäljning – Direktiv 2014/92/EU – Betalkonton – Artiklarna 9 – 14 – Byte av konto – Skyldighet att sätta in sina inkomster på ett betalkonto hos kreditgivaren under en tidsperiod som fastställs i kreditavtalet, i utbyte mot en individualiserad förmån – Skyldighetens varaktighet – Förmånen går förlorad för det fall att kontot avslutas i förtid)