Orientarea (UE) 2020/1692 a Băncii Centrale Europene din 25 septembrie 2020 de modificare a Orientării (UE) 2016/65 privind marjele de ajustare a valorii aplicate pentru punerea în aplicare a cadrului politicii monetare a Eurosistemului (BCE/2020/46)