Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/623 av den 30 april 2020 om godkännande av en ändring av produktspecifikationen för en geografisk beteckning för en registrerad spritdryck [Ratafia de Champagne]