Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/623 на Комисията от 30 април 2020 година за одобрение на изменение на продуктовата спецификация на регистрирано географско указание на спиртна напитка [Ratafia de Champagne]