Beslut meddelat av ordföranden på förstainstansrätten den 6 december 1989. # Cosimex GmbH mot Europeiska gemenskapernas kommission. # Tillfälliga åtgärder - Konkurrens. # Mål T-131/89 R. TITJUR Cosimex mot kommissionen