Sprawa F-85/06: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 9 października 2007 r. — Bellantone przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu (Służba publiczna — Urzędnicy — Pracownik zatrudniony na czas określony powołany na urzędnika — Okres wypowiedzenia — Odprawa — Dieta dzienna — Szkoda)