Eiropas Parlamenta Rezolūcija (ES) 2020/1845 (2020. gada 14. maijs) ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par biorūpniecības kopuzņēmuma 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu