2020 m. gegužės 14 d. Europos Parlamento rezoliucija (ES) 2020/1845 su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Biologinės pramonės sektorių bendrosios įmonės 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį