Opinia rzecznika generalnego J. Richarda de la Toura przedstawiona w dniu 11 lutego 2021 r.$