Skriftlig fråga E-9006/10 Oreste Rossi (EFD) till kommissionen. Erkännande av Somaliland