Mål C-135/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Oberster Gerichtshof (Österrike) den 20 februari 2019 — Pensionsversicherungsanstalt mot CW