Mål T-418/20: Överklagande ingett den 7 juli 2020 – GitLab mot EUIPO – Gitlab (GitLab)