Sag C-664/20 P: Appel iværksat den 4. december 2020 af Den Fælles Afviklingsinstans til prøvelse af dom afsagt af Retten (Ottende Udvidede Afdeling) den 23. september 2020 i sag T-420/17, Portigon AG mod Den Fælles Afviklingsinstans