Заключение на генералния адвокат Cruz Villalón представено на1 юни 2010 г.#Symvoulio Apochetefseon Lefkosias срещу Anatheoritiki Archi Prosforon.#Искане за преюдициално заключение: Anotato Dikastirio tis Kypriakis Dimokratias - Кипър.#Обществени поръчки - Директива 89/665/ЕИО - Член 2, параграф 8 - Несъдебен орган, отговорен за производствата по обжалване - Отмяна на решението на възложител за приемане на оферта - Възможност за възложителя да обжалва тази отмяна пред съд.#Дело C-570/08. Заключение на генералния адвокат Cruz Villalón представено на1 юни 2010 г.