Europeiska unionens officiella tidning, C 416, 20 november 2014