Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie C-220/03 Europejski Bank Centralny przeciwko Republice Federalnej Niemiec (Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich — Porozumienie w sprawie siedziby Europejskiego Banku Centralnego — Klauzula arbitrażowa — Nieruchomości najmowane przez EBC — Podatki pośrednie przeniesione na czynsz)