Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 8. prosince 2005 ve věci C-220/03: Evropská centrální banka proti Spolkové republice Německo (Protokol o výsadách a imunitách Evropských společenství — Dohoda o sídle Evropské centrální banky — Rozhodčí doložka — Nemovitosti najaté ECB — Nepřímé daně promítnuté do ceny nájmů)